top of page

Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (5323/1999) 10 §

Laatimispäivä 13.5.2018

 

1. Rekisterin pitäjä

PinUpHelsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

PinUpHelsinki/Hanna Mäkinen pinuphelsinki@gmail.com

3. Rekisterin nimi

PinUpHelsingin asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään kuvien käyttöoikeuksien tallentamiseen, mahdolliseen markkinointiviestien lähettämiseen, asiakaskyselyiden vastaamiseen ja kuvausten järjestämiseen asiakkaan toiveiden mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

   1. Hakijan tiedot

   Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

   2. Tiedot kuvausjärjestelyistä

   Tietoja ei erikseen kerätä asiakasrekisteriin. Kuvausjärjestelytiedot ovat tallessa sen aikaa, kun asiakkaan kanssa tästä    aiheesta käyty sähköpostiviestittely pidetään tallessa.

   3. Kuvat, joihin asiakas on antanut käyttöoikeuden

   Asiakkaan antamat kuvausluvat ja kuvat säilytetään PinUpHelsingin rekisterissä niin kauan kuin kuvia käytetään.

   4. Sähköpostiviestit ja yhteydenotot verkkosivujen/sosiaalisen median tilien kautta

6. Järjestelmän käyttäjien tiedot

PinUpHelsingin järjestelmiin käyttöoikeus on seuraavilla henkilöillä: Heli Karhunen, Jirina Alanko, Jonna Janhunen, Hanna Mäkinen

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköpostin, sosiaalisen median viestien, viestilomakkeen, palautelomakkeen ja kuvauslupalomakkeen kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja säilytetään Google:n palvelussa ja palvelu toimii Googlen käyttösääntöjen mukaan

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalisesti

Rekisterin tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei hakijoiden yksityisyyttä vaaranneta.

Mahdolliset manuaaliset aineistot säilytetään ja suojataan siten, etteivät ulkopuoliset niitä näe ja siten, ettei niitä voida vahingossa tai laittomasti hävittää, muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä.

B Sähköisesti

Sähköiset aineistot säilytetään PinUpHelsingin tietojärjestelmissä ja niihin on pääsy vain PinUpHelsingin tiimillä.

bottom of page